Predhodni etažni načrt za soseko Osmica bo podlaga za ureditev vseh lastniških razmerij. Posebna pozornost je bila posvečena umestitvi zasebnih vrtov in parkirnih mest za stanovalce. Tako bodo poleg skupnih površin (dovozi, potke, otroško igrišče) tudi zasebne površine (atriji, vrtovi in parkirna mesta). Vse v duhu urejenega soobstoja skupnega in zasebnega.